Господарське процесуальне право України Английское контрактное право: практ. пособие для российского юриста: заключение договора Право международной ответственности Зразки процесуальних документів сторони захисту, потерпілого. Практичний посібник. Аболонин В.О. Судебная медиация: теория, практика, перспективы Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: господарські справи Матвєєв П.С. Цивільне процесуальне право України. Посібник Селіванов А.О. Наукові погляди на сучасні конституційні процеси Торговое судоходство Украины: проблемы и перспективы развития Спасибо-Фатєєва І.В. Корпоративне управління Загальна теорія інтерпретації договору Презумпції та преюдиції в цивільному судочинстві Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар Удалова Л.Д, Білоус О.В. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи у досудовому кримінальному провадженні Музиченко П.П.,Долматова Н.І.,Крестовська Н.К. Практикум з історії держави і права України Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник Комерціалізація прав інтелектуальної власності Нейл Каплан Руководство МСКА по толкованию Нью-Йоркской конвенции 1958 Галай В.О. Провадження в адміністративному суді першої інстанції Зорина М.А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право»
Написать нам
 |  Регистрация
Звони и заказывай! Доставка по Украине!
+38 (098)  557-25-25
+38 (044)  227-10-02
+38 (073)  557-25-25
+38 (095)  557-25-25
В КОРЗИНЕ:  0 шт.
КАТАЛОГ КНИГ НОВИНКИ О МАГАЗИНЕ НОВОСТИ ДОСТАВКА ОПЛАТА КОНТАКТЫ

Отрасли права

Тип издания

Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині ХІХ століть: компаративна концептуалізація
3.3
 Cодержание

Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині ХІХ століть: компаративна концептуалізація

Код товара 2199 Автор: Кресін О.В.
Издательство: Логос
ISBN: 978-617-7442-447
Год издания: 2017
Переплет: твердый
Количество страниц: 680 стр.
Тираж: 500 экз.
Наличие на складе :
Цена: 380.00 грн.
АННОТАЦИЯ

У книзі на основі переосмислення відомих і введення до наукового обігу багатьох невідомих джерел уперше комплексно розглянуто передумови, контекст появи і генезу теоретичних засад порівняльно-правових досліджень, а також їх ранньої інституціоналізації.

Серед передумов становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень автор виокремив формування предмета і об’єктів юридичних наук. Те, що з предмета правознавства до початку XIX ст. зникло природне право як власне право, а позитивне право стало розглядатися як самодостатнє, вперше надало сенсу порівняльно-правовим дослідженням, а визначення національних правопорядків як одиниці правового розвитку надало цим дослідженням мету — пізнання і вдосконалення національного права. Передумовою становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень став і розвиток порівняльного підходу в науках про людину, але в контексті даного дослідження він взятий у «знятому» вигляді: подвійна ідентичність порівняльного знання як основи розвитку наук і водночас підстави формування у їх межах порівняльних дисциплін, а також накопичення критичної маси синкретичного політико-економіко-історико-правового знання у межах загальної історії, камералістики та порівняльного державознавства (порівняльної статистики).

Автор доводить, що у зв’язку з виокремленням і водночас інтеграцією юридичної науки у другій половині XVIII — на початку XIX ст. відбулася диференціація згаданого синкретичного знання і формування вчення про порівняння в праві, його цілі, роль як основи загального вчення про право і можливість виокремлення порівняльно-правових наукових дисциплін. Результатом осмислення порівняльно-правового знання стало формування у зазначений період компаративістської наукової картини світу — вчення про національне право, його своєрідні й загальні елементи, взаємодію національних правопорядків, іманентність і процесуальність загального, характеристики особливого в правовому розвитку.

Така наукова картина світу, в свою чергу, стала підставою для класифікації правових систем і формування правової карти світу.

Для науковців, викладачів юридичних факультетів, аспірантів, усіх, хто ціка-виться історією юридичних наук.

 
  • Все книги
  • Книжные серии

(c) 2010-2018 ЮрКнига. Все права защищены.
Создание интернет магазина WGShop