Білоус В.В. Діяльність прокурора у сфері соціального захисту осіб, які потребують державної підтримки та допомоги Пінчук М.Г. Предмет доказування і судовий розгляд справ про викрадення та інше незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами Тетарчук І.В. Земельне право України. Для підготовки до іспитів. Пшонка В.П.,Блажівський Є.М. Координація прокурором діяльності правоохоронних органів із протидії злочинності та корупції Цивільне право. Підручник у 2-х томах. Том 2 Злочини проти життя та здоровя особи Кримінальне право України. Загальна частина. Вид. 3, перероб. та доп. Верховна Рада України Закон України ''Про звернення громадян'' Доверительная собственность (траст) в континентальной Европе Кучерявенко М.П. Податкове право. Підручник. Масюк В.В. Секреты практической юриспруденции Карпенко Д.М. Теорія держави та права в питаннях і відповідях Репецький В.М.,Лисик В.М. Міжнародне гуманітарне право Коментар до Закону України ''Про судоустрій і статус суддів''. Забезпечення права на справедливий суд. История международного права. Изд. 2-е, доп. и перераб. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине Герман Де Бетс, Миттермайер К.Ю.А. Исскуство говорить на суде. О сословии адвокатов. Матвеєв П.С. Господарське право: навчальний посібник Налоговое право стран Восточной Европы. Общая часть. (Беларусь, Польша, Россия, Словакия, Украина, Чехия) Верховна Рада України Закони України ''Про охорону земель'', ''Про державний контроль за використання та охороною земель''
Написать нам
 |  Регистрация
Звони и заказывай! Доставка по Украине!
+38 (097)  975-47-51
+38 (044)  227-10-02
+38 (093)  954-00-52
+38 (050)  299-24-86
В КОРЗИНЕ:  0 шт.
КАТАЛОГ КНИГ НОВИНКИ О МАГАЗИНЕ НОВОСТИ ДОСТАВКА ОПЛАТА КОНТАКТЫ

Отрасли права

Тип издания

Закон України ''Про недержавне пенсійне забезпечення''
2.0

Закон України ''Про недержавне пенсійне забезпечення''

Код товара 651 Автор: Верховна Рада України
Издательство: Паливода А.В.
ISBN: 978-966-437-087-2
Год издания: 2014
Переплет: мягкий
Количество страниц: 92 стр.
Тираж: 200 экз.
Наличие на складе :
Цена: 25.00 грн.
АННОТАЦИЯ

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.

Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

Законом до числа суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення віднесено - недержавні пенсійні фонди, вкладники та учасники пенсійних фондів, фізичні та юридичні особи, які уклали договори страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті та інші.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:
- пенсійними фондами;
- страховими організаціями;
- банківськими установами.

Планові аудиторські перевірки діяльності організацій що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, проводяться не рідше ніж один раз на рік за рахунок юридичних осіб, що перевіряються. Результати аудиторських перевірок підлягають опублікуванню. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України встановлює вимоги до аудиторів, які здійснюють аудит юридичних осіб - суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.

Недержавні пенсійні фонди створюються на підставі рішення засновників та не мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками. Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності. Пенсійний фонд діє на підставі статуту. Статут пенсійного фонду затверджується засновниками фонду. Зміни до статуту пенсійного фонду вносяться радою цього пенсійного фонду за погодженням з його засновниками.

Державна реєстрація пенсійного фонду та видача йому відповідного свідоцтва проводяться Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

За видами пенсійні фонди можуть утворюватися як відкриті пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди. Пенсійним фондам забороняється змінювати їх вид та найменування, зазначені у статуті пенсійного фонду, після реєстрації Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Єдиним органом управління пенсійного фонду є рада пенсійного фонду.

Фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і яка має право або набуде право на одержання пенсійних виплат з такого фонду, є учасником фонду. Учасниками фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Участь фізичних осіб у будь-якому недержавному пенсійному фонді є добровільною. Фізична особа може бути учасником кількох пенсійних фондів за власним вибором. Пенсійні виплати можуть здійснюватися учаснику фонду або його спадкоємцю.

Пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника. Пенсійний контракт набирає чинності з моменту його підписання вкладником фонду та адміністратором. В Законі наведені випадки дострокового припинення дії пенсійного контракту.

Особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника фонду шляхом перерахування коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту, є вкладником фонду. Вкладником фонду може бути сам учасник фонду, подружжя, діти, батьки, роботодавець учасника фонду або професійне об'єднання, членом якого є учасник фонду.

Пенсійні фонди здійснювати такі види пенсійних виплат:
1) пенсія на визначений строк;
2) одноразова пенсійна виплата
Розміри пенсійних виплат визначаються виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати та формули розрахунку величини пенсії на визначений строк. Пенсійні виплати здійснюються у грошовій формі в національній валюті України.
Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), яка є спадкоємцем власника таких коштів згідно з цивільним законодавством України.

Засновником пенсійного фонду можуть бути:
- відкритого - будь-які одна чи декілька юридичних осіб;
- професійного - об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об'єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять);
- корпоративного - юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники.

Засновниками або роботодавцями - платниками корпоративного пенсійного фонду можуть бути роботодавці - юридичні особи, що провадять свою діяльність беззбитково не менше ніж протягом одного фінансового року, крім випадків реорганізації юридичної особи.

Юридична особа може бути одночасно засновником не більш як одного корпоративного чи одного професійного пенсійного фонду.

Після отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду кожен його учасник повинен надіслати до ліквідаційної комісії письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти.

Адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути:

юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор);

юридична особа - одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду;

компанія з управління активами.

Управління активами недержавних пенсійних фондів може здійснюватися такими особами: компанією з управління активами, банком щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду а також професійним адміністратором, який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами. Управління активами пенсійного фонду здійснюється на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами. Ліцензія видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зберігачем пенсійного фонду може бути банк, який відповідає таким вимогам:
- має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- не є пов'язаною особою пенсійного фонду, з радою якого укладено договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, засновників і аудитора такого фонду та їх пов'язаних осіб;
- не здійснює управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду;
- не є кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, з яким зберігачем укладено договір про обслуговування пенсійного фонду.

В Законі висвітлені питання щодо подання звітності та оприлюднення інформації по недержавному пенсійному забезпеченню

 
  • Все книги
  • Книжные серии

(c) 2010-2017 ЮрКнига. Все права защищены.
Создание интернет магазина WGShop