Артур Норман Филд Правовые заключения в деловом обороте Загальна теорія держави і права Забезпечення прав інвалідів в Україні: теоретичні і практичні засади адміністративно-правового регулювання Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар (у 2-х томах). Подарункове видання Чижмарь К.І., Журавльов Д.В. Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Судова практика у справах про визнання недійсними договорів довічного утримання, договорів дарування Трудове право України Руснак Ю. І. Зразки процесуальних документів сторони захисту, потерпілого. Практичний посібник. Масюк В.В. Секреты практической юриспруденции Коновалова В.О.,Панов М.І.,Шепітько В.Ю. Настільна книга слідчого. 3-тє видання, перероблене і доповнене. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2011 р.) Баранкова В.В.,Бігун В.А.,Комаров В.В. Виконавче провадження Григоренко А.В. Шлюбні відносини. Укладення та припинення шлюбу. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення. Сальман І.Ю. Основи господарського права України Правила адвокатської етики Богатирьов І.Г.,Лисенко В.О. Кримінологічні засади запобігання злочинам корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України. Навчальний посібник Основания освобождения медицинских организаций от гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый жизни (здоровью) пациентов при оказании медицинских услуг: теоретические положения и судебная практика Гладун О.З.,Користін О.Є.,Мезенцева І.Є.,Молодик В.В.,Седлецький О.О.,Туркот М.С.,Якимчук Н.Я. Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо протидії легалізації (відмиванню) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом Українська мова (за правознавчим спрямуванням)
Написать нам
 |  Регистрация
Звони и заказывай! Доставка по Украине!
+38 (097)  975-47-51
+38 (044)  227-10-02
+38 (093)  954-00-52
+38 (050)  299-24-86
В КОРЗИНЕ:  0 шт.
КАТАЛОГ КНИГ НОВИНКИ О МАГАЗИНЕ НОВОСТИ ДОСТАВКА ОПЛАТА КОНТАКТЫ

Отрасли права

Тип издания

Каталог книг

156.00 грн.
Венедіктова I.В.
Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві
Наличие на складе :
78.00 грн.
Кушнір І.М.
Житлове будівництво в Україні: фінансово-правові аспекти (проблеми фінансово-правового регулювання)
Наличие на складе :
106.60 грн.
Воловик О.А.
Погляд на право і розвиток економіко-правового дискурсу
Наличие на складе :
84.50 грн.
Темкіжев І.Х.
Судова практика Вищого адміністративного суду України. 2013
Наличие на складе :
95.00 грн.
Ковальський В.С.
Вибори Президента України: Конституція України, законодавство, коментар, судова практика
Наличие на складе :
260.00 грн.
Смокович М.І.
Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний і практичний аспекти
Наличие на складе :
143.00 грн.
Потьомкін А.
Захист прав людини. Європейський суд з прав людини в сфері кримінального судочинства
Наличие на складе :
нет в наличии
110.50 грн.
Трофанчук Г.І.
Канонічне право. Курс лекцій
Наличие на складе :
175.50 грн.
Кузьменко О.В.
Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій
Наличие на складе :
85.00 грн.
Потьомкін А.,Огренчук А.
Судовий захист права власності у сфері економічних відносин
Наличие на складе :
78.00 грн.
Нечитайло О.М.
Судова практика Вищого адміністративного суду України. 2013—2014
Наличие на складе :
110.00 грн.
Іщенко О.П.
Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України
Наличие на складе :
155.00 грн.
Діковська І.А.
Принципи правового регулювання мiжнародних приватних договiрних зобов’язань
Наличие на складе :
169.00 грн.
Шимон С.І.
Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин
Наличие на складе :
нет в наличии
85.00 грн.
Погорецький М.А.,Яновська О.Г.
Адвокатура України
Наличие на складе :
130.00 грн.
Примак В.Д.
Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності
Наличие на складе :
30.00 грн.
Варфоломеєва Т.В.,Гончаренко С.В.
Адвокатура в Україні: наук.-практ. коментар Закону ''Про адвокатуру''
Наличие на складе :
нет в наличии
85.00 грн.
Сальман І.Ю.
Правові засади аграрного сектору в Україні: загальний аналіз законодавства: монографія
Наличие на складе :
74.00 грн.
Потьомкін А.,Огренчук А.
Судовий захист права власності у сфері економічних відносин: науково-практичний збірник
Наличие на складе :
220.00 грн.
Крестовська Н.М.,Матвєєва Л.Г.
Теорія держави і права. Підручник. Практикум.
Наличие на складе :
240.00 грн.
Гриценко I.С.
Загальне адміністративне право
Наличие на складе :
175.00 грн.
Кучинська О.П.
Процесуальні документи кримінального провадження. Складання. Зразки.
Наличие на складе :
70.00 грн.
Стрельцов Є.Л.
Роздуми про сучасні правові реалії
Наличие на складе :
195.00 грн.
Гончаренко В.Г.
Експертиза в судочинстві України
Наличие на складе :
145.00 грн.
Погорецький М.А.
Судоустрій України
Наличие на складе :
200.00 грн.
Львов Б.Ю.,Кравчук Г.А.,Рєзнікова В.В.,Рогач Л.І.,Крамар С.І.,Олійник Ю.П.
Господарський процесуальний кодекс України. Постатейні матеріали. Роз’яснення
Наличие на складе :
нет в наличии
145.00 грн.
Жилінкова О.В.
Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном
Наличие на складе :
нет в наличии
350.00 грн.
Гетманцев Д.О.
Юридична відповідальність за податкові правопорушення
Наличие на складе :
нет в наличии
185.00 грн.
Долинська М. С.
Українське нотаріальне право: навч. посіб.
Наличие на складе :
75.00 грн.
Сальман І.Ю.
Основи господарського права України
Наличие на складе :
55.00 грн.
Савченко Л.А.
Правовi основи фiнансового контролю
Наличие на складе :
105.00 грн.
Янчук А.О.
Державна реєстрація актів цивільного стану. Законодавство. Cудова практика. Роз’яснення
Наличие на складе :
185.00 грн.
Федорченко Н.В.
Договірні зобов’язання з надання послуг: проблеми теорії і практики
Наличие на складе :
150.00 грн.
Коваленко Т.І.,Марченко С.І.
Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України
Наличие на складе :
нет в наличии
105.00 грн.
Зельдіна О.Р.,Хрімлі О.Г.
Судовий захист прав суб’єктів підприємництва: теоретичні та практичні аспекти.
Наличие на складе :
105.00 грн.
Маляренко А.В.
Під­ста­ви юри­ди­ч­ної від­по­ві­да­ль­но­с­ті су­д­дів за­га­ль­ної юрис­ди­к­ції Укра­ї­ни
Наличие на складе :
95.00 грн.
Мельник Р.С.
Право на мирні зібрання. Законодавство. Коментар. Судова практика
Наличие на складе :
75.00 грн.
Демський Е.Ф.
Адміністративне процесуальне право України
Наличие на складе :
85.00 грн.
Пазинич В.І.,Демський Е.Ф.,Копотун І.М.
Виконання покарань
Наличие на складе :
75.00 грн.
Курчин О.Г.,Устименко В.А.
Господарсько-правове регулювання розміщення зовнішньої реклами на об’єктах комунальної власності
Наличие на складе :
85.00 грн.
Дзера О.В.
Договірне право України. Загальна частина
Наличие на складе :
150.00 грн.
Дзера О.В.
Договірне право України. Особлива частина
Наличие на складе :
90.00 грн.
Апанасенко К.І.
Дозвільна система у сфері господарської діяльності: науково-практичний коментар Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Наличие на складе :
200.00 грн.
Гончаренка В.Г.
Експертизи в судочинстві України
Наличие на складе :
55.00 грн.
Галянтич М.К.
Житлове право
Наличие на складе :
35.00 грн.
Навроцька Ю.В.
Заочний розгляд справи в цивiльному процесi України
Наличие на складе :
45.00 грн.
Москаленко В.С.
Захист права інтелектуальної власності в господарському судочинстві
Наличие на складе :
125.00 грн.
Ковальчук М.О.
Зе­м­ля як об’єкт ін­ве­с­ти­цій­но­го роз­ви­т­ку за за­ко­нодав­ст­вом Укра­ї­ни
Наличие на складе :
55.00 грн.
Кулик О.Г.
Злочинність в Україні на початку XXI століття
Наличие на складе :
145.00 грн.
Коротюк О.В.
Зразки нотаріальних документів
Наличие на складе :
нет в наличии
85.00 грн.
Мамутов В.К.
Кодификация: сборник научных трудов
Наличие на складе :
45.00 грн.
Теньков С.О.
Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів
Наличие на складе :
75.00 грн.
Теньков С.О.
Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах
Наличие на складе :
нет в наличии
155.00 грн.
Крусян А.Р.,Орзих М.Ф.,Шаповал В.Н.
Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика
Наличие на складе :
220.00 грн.
Гетманцев Д.О.
Теорія, принципи та історія податку
Наличие на складе :
250.00 грн.
Харитонова О.І.
Право інтелектуальної власності: підручник
Наличие на складе :
140.00 грн.
Кучинська О. П.
Зразки процесуальних документів кримінального провадження
Наличие на складе :
440.00 грн.
Джужа О.М., Савченка А.В., Чернєй В.В.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
Наличие на складе :
140.00 грн.
Зайчук О.В., Оніщенко Н.М.
Загальна теорія держави і права: стереотипне видання
Наличие на складе :
200.00 грн.
Кузьменко О.В.
Адміністративна відповідальність. Курс лекцій.
Наличие на складе :
150.00 грн.
Назимко Є.С.
Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія
Наличие на складе :
190.00 грн.
Мельник Р.С., Мосьондз С.О.
Адміністративне право України (у схемах та коментарях)
Наличие на складе :
250.00 грн.
Коломоєць Т.О., Колпакова В.К.
Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення
Наличие на складе :
160.00 грн.
Попович В.М.
Проблеми розслідування економічних злочинів
Наличие на складе :
220.00 грн.
Дзера О.В.
Сімейне право України
Наличие на складе :
245.00 грн.
Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І.
Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія.
Наличие на складе :
45.00 грн.
Борисенко І.І.
Англійська мова в міжнародних документах з прав людини
Наличие на складе :
245.00 грн.
Іншин М.I., Костюк В.Л.
Трудове право України
Наличие на складе :
нет в наличии
170.00 грн.
Гетманцев Д.О.
Непряме оподаткування: правова сутність та адміністрування.
Наличие на складе :
нет в наличии
150.00 грн.
Луць В.В.
Типові форми договорів
Наличие на складе :
140.00 грн.
Луць В.В.
Договори в цивільному праві України
Наличие на складе :
70.00 грн.
Навроцький В.О.
Основи кримінально-правової кваліфікації
Наличие на складе :
190.00 грн.
н/д
Національна поліція України. Законодавство. Роз’яснення. Коментар.
Наличие на складе :
220.00 грн.
Шкляр С.В.
Виконання судових рішень. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика
Наличие на складе :
140.00 грн.
Зайчук О.В.
Сучасна правова енциклопедія
Наличие на складе :
65.00 грн.
Логінов О.А., Штефан О.О.
Цивільний процес України
Наличие на складе :
60.00 грн.
Знаменський Г. Л.
Новое хозяйственное право. Избранные труды
Наличие на складе :
150.00 грн.
Подорожна Т.С.
Правовий порядок : теоретико-методологічні засади конституціоналізації
Наличие на складе :
ожидается доставка
110.00 грн.
Барікова А.А.
Електронна держава: нова ефективність урядування
Наличие на складе :
150.00 грн.
Хрімлі О.Г.
Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект
Наличие на складе :
200.00 грн.
Дзера О.В.
Правознавство. Підручник
Наличие на складе :
160.00 грн.
Віхров О.П.
Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки
Наличие на складе :
170.00 грн.
Ковальський В.С.
Кримінологія: підручник
Наличие на складе :
170.00 грн.
Грабовська О.О.
Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики
Наличие на складе :
190.00 грн.
Буркацький Л.К.
Зразки цивільно-правничих документів на захист прав та інтересів громадян
Наличие на складе :
150.00 грн.
Грищук В.К., Пасєка О.Ф.
Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи
Наличие на складе :
200.00 грн.
Саєнко О.С.
Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз’яснення
Наличие на складе :
220.00 грн.
Безродний Є.Ф., Ковальський В.С.
Світова класична думка про державу і право
Наличие на складе :
170.00 грн.
Бачинський Т.В., Радейко Р.І., Харитонова О.І.
Основи ІТ-права
Наличие на складе :
250.00 грн.
Колесник В.А., Гора I.В.
Криміналістика в протидії незаконному використанню вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та обігу наркотиків
Наличие на складе :
350.00 грн.
Гетманцев Д.О., Коваль Ю.А., Нечай М.В.
Адміністрування податкових платежів: проблеми теорії та практики
Наличие на складе :
180.00 грн.
Савченко Л.А.
Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток
Наличие на складе :
76.70 грн.
Вінник О.М.
Научно-практический комментарий Закона Украины ''Про акционерные общества''
Наличие на складе :
нет в наличии
90.00 грн.
Дзера О.В.
Правознавство
Наличие на складе :
нет в наличии
80.00 грн.
Луць В.В.
Корпоративне право України
Наличие на складе :
200.00 грн.
Дзера О.В.
Цивільне право України. Особлива частина.
Наличие на складе :
190.00 грн.
Дзера О.В.
Цивільне право України. Загальна частина. Підручник.
Наличие на складе :
80.00 грн.
Єрмоленко В. М.
Аграрне право України
Наличие на складе :
85.00 грн.
Шаповал В.М.
Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс
Наличие на складе :
80.00 грн.
Іщенко Ю.В.
Митне право України
Наличие на складе :
90.00 грн.
Пришва Н.Ю.
Податкове право
Наличие на складе :
нет в наличии
126.10 грн.
Орлюк О.П.
Фінансове право. Академічний курс
Наличие на складе :
63.70 грн.
Ріяка В.О.,Закоморна К.О.
Конституційне законодавство зарубіжних країн
Наличие на складе :
нет в наличии
75.00 грн.
Дмитренко Е.С.
Юридична вiдповiдальнiсть суб’єктiв фiнансового права у механiзмi правового забезпечення фiнансової безпеки України
Наличие на складе :
76.70 грн.
Коротюк О.В.
Нотаріальне посвідчення договорів. Практичні рекомендації
Наличие на складе :
нет в наличии
78.00 грн.
Жилiнкова I.В.
Сiмейне право України
Наличие на складе :
нет в наличии
175.00 грн.
Антонович М.
Міжнародне право
Наличие на складе :
101.40 грн.
Пасенюк О.М.
Судова практика Вищого адміністративного суду України
Наличие на складе :
нет в наличии
200.00 грн.
Трофанчук Г.І.
Історія держави та права України: навчальний посібник
Наличие на складе :
245.70 грн.
Личные неимущественые права: проблемы теории и практики применения
Наличие на складе :
88.40 грн.
Демченко С.Ф.
Практика розгляду судами земельних спорів
Наличие на складе :
нет в наличии
119.60 грн.
Орлюк О.П.
Фінансова енциклопедія
Наличие на складе :
нет в наличии
123.50 грн.
Коротюк О.В.
Зразки нотаріальних документів
Наличие на складе :
нет в наличии
149.50 грн.
Гетманцев Д.О.
Фінансово-правове зобов’язання як окрема категорія фінансового права
Наличие на складе :
нет в наличии
195.00 грн.
Варфоломеєва Т.В.
Цівильне право для адвокатів
Наличие на складе :
88.40 грн.
Верховна Рада України
Податковий кодекс України
Наличие на складе :
нет в наличии
104.00 грн.
Копиленко О.Л.,Ковальський В.С.,Зайчук О.В.
Сучасна правова енциклопедія
Наличие на складе :
117.00 грн.
Луць В.В.
Строки і терміни у цивільному праві
Наличие на складе :
нет в наличии
189.00 грн.
Коваленко Т.О.
Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні. Монографія
Наличие на складе :
125.00 грн.
Отраднова О.О.
Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань. Монографія
Наличие на складе :
130.00 грн.
Збiрники нормативних актiв
Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду)
Наличие на складе :
150.00 грн.
Іваненко Л.М.,Язвінська О.М.
Захист прав споживачів. Підручник
Наличие на складе :
85.00 грн.
Трофанчук Г.І.
Iсторія держави і права зарубіжних країн
Наличие на складе :
90.00 грн.
Щербина В.С.
Актуальні проблеми господарського права. Навчальний посібник
Наличие на складе :
95.00 грн.
Беляневич О.А.,Жуков І.М.,Ewan McKendrick,Щербина В.С.
Відповідальність суб’єктів господарських відносин
Наличие на складе :
149.50 грн.
Щербина В.С.
Господарське право
Наличие на складе :
78.00 грн.
Вищий господарський суд України
Судова практика Вищого господарського суду України. Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України.
Наличие на складе :
нет в наличии
120.00 грн.
Підопригора О.А.,Харитонов Є.О.
Римське право
Наличие на складе :
 
  • Все книги
  • Книжные серии

(c) 2010-2017 ЮрКнига. Все права защищены.
Создание интернет магазина WGShop