Щербатюк В.М., Захарченко П.П. Історія держави і права України. Курс лекцій Балобанов А.О. 4 Кримінологія: підручник Оскарження судових рішень і ухвал в системі цивільного судочинства України Цивільний і Господарський кодекси: 2004–2014 рр Форманюк В.В. Правові засоби забезпечення трудової дисципліни Спасибо-Фатєєва І.В. Цивільний кодекс України. Том 9. Частина 1. Договори про виконання робіт та надання послуг. Загальні положення про підряд Кримінальне право України. Загальна частина. Видання 5-те. Протопопова О.Б. Закон Британских Виргинских Островов о коммерческих компаниях Теорія права і держави. 4-те видання Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 5 17 Ківалова Т.С., Короткий Т.Р., Полевой Н.А. Квалификационная работа юриста. Методика написания и защиты Соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей Зразки процесуальних документів та бланків у кримінальному провадженні з коментарями Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика Рихард Хлуп Комментарии к арбитражным регламентам ведущих арбитражных институтов Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя. Монографія. Захист іноземних інвестицій: міжнародно-правові стандарти
Написать нам
 |  Регистрация
Звони и заказывай! Доставка по Украине!
+38 (098)  557-25-25
+38 (044)  227-10-02
+38 (073)  557-25-25
+38 (095)  557-25-25
В КОРЗИНЕ:  0 шт.
КАТАЛОГ КНИГ НОВИНКИ О МАГАЗИНЕ НОВОСТИ ДОСТАВКА ОПЛАТА КОНТАКТЫ

Отрасли права

Тип издания

Каталог книг

156.00 грн.
Венедіктова I.В.
Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві
Наличие на складе :
78.00 грн.
Кушнір І.М.
Житлове будівництво в Україні: фінансово-правові аспекти (проблеми фінансово-правового регулювання)
Наличие на складе :
106.60 грн.
Воловик О.А.
Погляд на право і розвиток економіко-правового дискурсу
Наличие на складе :
84.50 грн.
Темкіжев І.Х.
Судова практика Вищого адміністративного суду України. 2013
Наличие на складе :
95.00 грн.
Ковальський В.С.
Вибори Президента України: Конституція України, законодавство, коментар, судова практика
Наличие на складе :
260.00 грн.
Смокович М.І.
Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний і практичний аспекти
Наличие на складе :
143.00 грн.
Потьомкін А.
Захист прав людини. Європейський суд з прав людини в сфері кримінального судочинства
Наличие на складе :
нет в наличии
110.50 грн.
Трофанчук Г.І.
Канонічне право. Курс лекцій
Наличие на складе :
175.50 грн.
Кузьменко О.В.
Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій
Наличие на складе :
85.00 грн.
Потьомкін А.,Огренчук А.
Судовий захист права власності у сфері економічних відносин
Наличие на складе :
78.00 грн.
Нечитайло О.М.
Судова практика Вищого адміністративного суду України. 2013—2014
Наличие на складе :
110.00 грн.
Іщенко О.П.
Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України
Наличие на складе :
155.00 грн.
Діковська І.А.
Принципи правового регулювання мiжнародних приватних договiрних зобов’язань
Наличие на складе :
169.00 грн.
Шимон С.І.
Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин
Наличие на складе :
нет в наличии
85.00 грн.
Погорецький М.А.,Яновська О.Г.
Адвокатура України
Наличие на складе :
130.00 грн.
Примак В.Д.
Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності
Наличие на складе :
нет в наличии
30.00 грн.
Варфоломеєва Т.В.,Гончаренко С.В.
Адвокатура в Україні: наук.-практ. коментар Закону ''Про адвокатуру''
Наличие на складе :
нет в наличии
85.00 грн.
Сальман І.Ю.
Правові засади аграрного сектору в Україні: загальний аналіз законодавства: монографія
Наличие на складе :
74.00 грн.
Потьомкін А.,Огренчук А.
Судовий захист права власності у сфері економічних відносин: науково-практичний збірник
Наличие на складе :
220.00 грн.
Крестовська Н.М.,Матвєєва Л.Г.
Теорія держави і права. Підручник. Практикум.
Наличие на складе :
нет в наличии
240.00 грн.
Гриценко I.С.
Загальне адміністративне право
Наличие на складе :
нет в наличии
175.00 грн.
Кучинська О.П.
Процесуальні документи кримінального провадження. Складання. Зразки.
Наличие на складе :
70.00 грн.
Стрельцов Є.Л.
Роздуми про сучасні правові реалії
Наличие на складе :
195.00 грн.
Гончаренко В.Г.
Експертиза в судочинстві України
Наличие на складе :
145.00 грн.
Погорецький М.А.
Судоустрій України
Наличие на складе :
200.00 грн.
Львов Б.Ю.,Кравчук Г.А.,Рєзнікова В.В.,Рогач Л.І.,Крамар С.І.,Олійник Ю.П.
Господарський процесуальний кодекс України. Постатейні матеріали. Роз’яснення
Наличие на складе :
нет в наличии
145.00 грн.
Жилінкова О.В.
Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном
Наличие на складе :
нет в наличии
350.00 грн.
Гетманцев Д.О.
Юридична відповідальність за податкові правопорушення
Наличие на складе :
нет в наличии
185.00 грн.
Долинська М. С.
Українське нотаріальне право: навч. посіб.
Наличие на складе :
75.00 грн.
Сальман І.Ю.
Основи господарського права України
Наличие на складе :
55.00 грн.
Савченко Л.А.
Правовi основи фiнансового контролю
Наличие на складе :
105.00 грн.
Янчук А.О.
Державна реєстрація актів цивільного стану. Законодавство. Cудова практика. Роз’яснення
Наличие на складе :
185.00 грн.
Федорченко Н.В.
Договірні зобов’язання з надання послуг: проблеми теорії і практики
Наличие на складе :
150.00 грн.
Коваленко Т.І.,Марченко С.І.
Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України
Наличие на складе :
нет в наличии
105.00 грн.
Зельдіна О.Р.,Хрімлі О.Г.
Судовий захист прав суб’єктів підприємництва: теоретичні та практичні аспекти.
Наличие на складе :
нет в наличии
105.00 грн.
Маляренко А.В.
Під­ста­ви юри­ди­ч­ної від­по­ві­да­ль­но­с­ті су­д­дів за­га­ль­ної юрис­ди­к­ції Укра­ї­ни
Наличие на складе :
95.00 грн.
Мельник Р.С.
Право на мирні зібрання. Законодавство. Коментар. Судова практика
Наличие на складе :
75.00 грн.
Демський Е.Ф.
Адміністративне процесуальне право України
Наличие на складе :
нет в наличии
85.00 грн.
Пазинич В.І.,Демський Е.Ф.,Копотун І.М.
Виконання покарань
Наличие на складе :
75.00 грн.
Курчин О.Г.,Устименко В.А.
Господарсько-правове регулювання розміщення зовнішньої реклами на об’єктах комунальної власності
Наличие на складе :
85.00 грн.
Дзера О.В.
Договірне право України. Загальна частина
Наличие на складе :
150.00 грн.
Дзера О.В.
Договірне право України. Особлива частина
Наличие на складе :
90.00 грн.
Апанасенко К.І.
Дозвільна система у сфері господарської діяльності: науково-практичний коментар Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Наличие на складе :
200.00 грн.
Гончаренка В.Г.
Експертизи в судочинстві України
Наличие на складе :
55.00 грн.
Галянтич М.К.
Житлове право
Наличие на складе :
35.00 грн.
Навроцька Ю.В.
Заочний розгляд справи в цивiльному процесi України
Наличие на складе :
45.00 грн.
Москаленко В.С.
Захист права інтелектуальної власності в господарському судочинстві
Наличие на складе :
125.00 грн.
Ковальчук М.О.
Зе­м­ля як об’єкт ін­ве­с­ти­цій­но­го роз­ви­т­ку за за­ко­нодав­ст­вом Укра­ї­ни
Наличие на складе :
нет в наличии
55.00 грн.
Кулик О.Г.
Злочинність в Україні на початку XXI століття
Наличие на складе :
145.00 грн.
Коротюк О.В.
Зразки нотаріальних документів. Збірник зразків
Наличие на складе :
нет в наличии
85.00 грн.
Мамутов В.К.
Кодификация: сборник научных трудов
Наличие на складе :
45.00 грн.
Теньков С.О.
Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів
Наличие на складе :
75.00 грн.
Теньков С.О.
Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах
Наличие на складе :
нет в наличии
155.00 грн.
Крусян А.Р.,Орзих М.Ф.,Шаповал В.Н.
Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика
Наличие на складе :
220.00 грн.
Гетманцев Д.О.
Теорія, принципи та історія податку
Наличие на складе :
250.00 грн.
Харитонова О.І.
Право інтелектуальної власності: підручник
Наличие на складе :
нет в наличии
140.00 грн.
Кучинська О. П.
Зразки процесуальних документів кримінального провадження
Наличие на складе :
нет в наличии
850.00 грн.
Джужа О.М., Савченка А.В., Чернєй В.В.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Станом на 5 березня 2018 року
Наличие на складе :
140.00 грн.
Зайчук О.В., Оніщенко Н.М.
Загальна теорія держави і права: стереотипне видання
Наличие на складе :
200.00 грн.
Кузьменко О.В.
Адміністративна відповідальність. Курс лекцій.
Наличие на складе :
150.00 грн.
Назимко Є.С.
Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія
Наличие на складе :
230.00 грн.
Мельник Р.С., Мосьондз С.О.
Адміністративне право України (у схемах та коментарях)
Наличие на складе :
250.00 грн.
Коломоєць Т.О., Колпакова В.К.
Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення
Наличие на складе :
160.00 грн.
Попович В.М.
Проблеми розслідування економічних злочинів
Наличие на складе :
220.00 грн.
Дзера О.В.
Сімейне право України. Підручник
Наличие на складе :
245.00 грн.
Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І.
Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія.
Наличие на складе :
45.00 грн.
Борисенко І.І.
Англійська мова в міжнародних документах з прав людини
Наличие на складе :
245.00 грн.
Іншин М.I., Костюк В.Л.
Трудове право України. Підручник
Наличие на складе :
нет в наличии
170.00 грн.
Гетманцев Д.О.
Непряме оподаткування: правова сутність та адміністрування.
Наличие на складе :
нет в наличии
150.00 грн.
Луць В.В.
Типові форми договорів
Наличие на складе :
140.00 грн.
Луць В.В.
Договори в цивільному праві України
Наличие на складе :
70.00 грн.
Навроцький В.О.
Основи кримінально-правової кваліфікації
Наличие на складе :
190.00 грн.
н/д
Національна поліція України. Законодавство. Роз’яснення. Коментар.
Наличие на складе :
220.00 грн.
Шкляр С.В.
Виконання судових рішень. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика
Наличие на складе :
140.00 грн.
Зайчук О.В.
Сучасна правова енциклопедія
Наличие на складе :
65.00 грн.
Логінов О.А., Штефан О.О.
35
Наличие на складе :
нет в наличии
60.00 грн.
Знаменський Г. Л.
Новое хозяйственное право. Избранные труды
Наличие на складе :
150.00 грн.
Подорожна Т.С.
Правовий порядок : теоретико-методологічні засади конституціоналізації
Наличие на складе :
ожидается доставка
110.00 грн.
Барікова А.А.
Електронна держава: нова ефективність урядування
Наличие на складе :
150.00 грн.
Хрімлі О.Г.
Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект
Наличие на складе :
200.00 грн.
Дзера О.В.
Правознавство. Підручник. Видання 11-те
Наличие на складе :
160.00 грн.
Віхров О.П.
Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки
Наличие на складе :
170.00 грн.
Ковальський В.С.
Кримінологія. Підручник
Наличие на складе :
170.00 грн.
Грабовська О.О.
Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики
Наличие на складе :
нет в наличии
190.00 грн.
Буркацький Л.К.
Зразки цивільно-правничих документів на захист прав та інтересів громадян
Наличие на складе :
150.00 грн.
Грищук В.К., Пасєка О.Ф.
Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи
Наличие на складе :
200.00 грн.
Саєнко О.С.
Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз’яснення
Наличие на складе :
220.00 грн.
Безродний Є.Ф., Ковальський В.С.
Світова класична думка про державу і право
Наличие на складе :
170.00 грн.
Бачинський Т.В., Радейко Р.І., Харитонова О.І.
Основи ІТ-права
Наличие на складе :
нет в наличии
250.00 грн.
Колесник В.А., Гора I.В.
Криміналістика в протидії незаконному використанню вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та обігу наркотиків
Наличие на складе :
350.00 грн.
Гетманцев Д.О., Коваль Ю.А., Нечай М.В.
Адміністрування податкових платежів: проблеми теорії та практики
Наличие на складе :
210.00 грн.
Савченко Л.А.
Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток
Наличие на складе :
180.00 грн.
Мельник Р.С.
100 ответов на 100 вопросов по Общему административному праву
Наличие на складе :
210.00 грн.
Верховна Рада України
Децентралізація влади. Законодавство. Роз’яснення.
Наличие на складе :
220.00 грн.
Саєнко О.С.
6
Наличие на складе :
480.00 грн.
Ковальський В.С., Чернишов Д.В.
Виконання кримінальних покарань та пробації. Законодавство. Роз’яснення. Зразки документів.
Наличие на складе :
ожидается доставка
350.00 грн.
Гетманцев Д.О.
Оподаткування доходів фізичних осіб. Правове регулювання
Наличие на складе :
190.00 грн.
Гультай М.М.
Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, традиції, пам’ятки права та філософські концепції
Наличие на складе :
120.00 грн.
Навроцький В.О.
Українське кримінальне право. Загальна частина
Наличие на складе :
220.00 грн.
Крусян А.Р., Єзерова А.А.
Проблеми сучасної конституціоналістики
Наличие на складе :
220.00 грн.
Гончаренко В.Г., Варфоломеєва Т.В.
Криміналістика. Академічний курс.
Наличие на складе :
180.00 грн.
Коваль І.Ф.
Комерціалізація прав інтелектуальної власності
Наличие на складе :
270.00 грн.
Совгиря О.В., Шукліна Н.Г.
Конституційне право України. Повний курс
Наличие на складе :
230.00 грн.
Оніщук М.В.
Захист правосуддя. Законодавство. Коментар. Судова практика
Наличие на складе :
320.00 грн.
Штефан О.О.
Цивільний процесуальний порядок захисту суб'єктивного авторського права
Наличие на складе :
550.00 грн.
Кутателадзе О.Д., Зубар В.М.
Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р. Codex civilis pro Galicia Orientali anni MDCCXCVII
Наличие на складе :
76.70 грн.
Вінник О.М.
Научно-практический комментарий Закона Украины ''Про акционерные общества''
Наличие на складе :
нет в наличии
90.00 грн.
Дзера О.В.
25
Наличие на складе :
нет в наличии
80.00 грн.
Луць В.В.
Корпоративне право України
Наличие на складе :
200.00 грн.
Дзера О.В.
Цивільне право України. Особлива частина.
Наличие на складе :
190.00 грн.
Дзера О.В.
Цивільне право України. Загальна частина. Підручник.
Наличие на складе :
80.00 грн.
Єрмоленко В. М.
Аграрне право України
Наличие на складе :
85.00 грн.
Шаповал В.М.
Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс
Наличие на складе :
80.00 грн.
Іщенко Ю.В.
Митне право України. Навчальний посібник
Наличие на складе :
90.00 грн.
Пришва Н.Ю.
Податкове право. Навчальний посібник
Наличие на складе :
нет в наличии
125.00 грн.
Орлюк О.П.
Фінансове право. Академічний курс
Наличие на складе :
63.70 грн.
Ріяка В.О.,Закоморна К.О.
Конституційне законодавство зарубіжних країн
Наличие на складе :
нет в наличии
75.00 грн.
Дмитренко Е.С.
Юридична вiдповiдальнiсть суб’єктiв фiнансового права у механiзмi правового забезпечення фiнансової безпеки України
Наличие на складе :
76.70 грн.
Коротюк О.В.
Нотаріальне посвідчення договорів. Практичні рекомендації
Наличие на складе :
нет в наличии
78.00 грн.
Жилiнкова I.В.
Сiмейне право України: підручник
Наличие на складе :
175.00 грн.
Антонович М.
Міжнародне право. Навчальний посібник
Наличие на складе :
101.40 грн.
Пасенюк О.М.
Судова практика Вищого адміністративного суду України
Наличие на складе :
нет в наличии
200.00 грн.
Трофанчук Г.І.
Історія держави та права України: навчальний посібник
Наличие на складе :
245.70 грн.
Личные неимущественые права: проблемы теории и практики применения
Наличие на складе :
88.40 грн.
Демченко С.Ф.
Практика розгляду судами земельних спорів
Наличие на складе :
нет в наличии
119.60 грн.
Орлюк О.П.
Фінансова енциклопедія
Наличие на складе :
нет в наличии
120.00 грн.
Коротюк О.В.
Зразки нотаріальних документів
Наличие на складе :
нет в наличии
149.50 грн.
Гетманцев Д.О.
Фінансово-правове зобов’язання як окрема категорія фінансового права
Наличие на складе :
нет в наличии
195.00 грн.
Варфоломеєва Т.В.
Цівильне право для адвокатів
Наличие на складе :
88.40 грн.
Верховна Рада України
29
Наличие на складе :
нет в наличии
104.00 грн.
Копиленко О.Л.,Ковальський В.С.,Зайчук О.В.
8
Наличие на складе :
117.00 грн.
Луць В.В.
Строки і терміни у цивільному праві
Наличие на складе :
нет в наличии
189.00 грн.
Коваленко Т.О.
Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні. Монографія
Наличие на складе :
125.00 грн.
Отраднова О.О.
Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань
Наличие на складе :
нет в наличии
130.00 грн.
Збiрники нормативних актiв
Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду)
Наличие на складе :
нет в наличии
150.00 грн.
Іваненко Л.М.,Язвінська О.М.
Захист прав споживачів. Підручник
Наличие на складе :
85.00 грн.
Трофанчук Г.І.
Iсторія держави і права зарубіжних країн
Наличие на складе :
90.00 грн.
Щербина В.С.
Актуальні проблеми господарського права. Навчальний посібник
Наличие на складе :
95.00 грн.
Беляневич О.А.,Жуков І.М.,Ewan McKendrick,Щербина В.С.
Відповідальність суб’єктів господарських відносин
Наличие на складе :
149.50 грн.
Щербина В.С.
Господарське право. Підручник. 6-те видання
Наличие на складе :
78.00 грн.
Вищий господарський суд України
Судова практика Вищого господарського суду України. Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України.
Наличие на складе :
нет в наличии
150.00 грн.
Підопригора О.А., Харитонов Є.О.
Римське право
Наличие на складе :
 
  • Все книги
  • Книжные серии

(c) 2010-2018 ЮрКнига. Все права защищены.
Создание интернет магазина WGShop